За нас


Издателство "ГРАММА" стъпва на българския пазар на книгата в началото на 90-те години с "Гръцки език - самоучител в диалози".

От тогава до сега във всичките си над 50 публикации върху повече от 15 езика като водещ принцип в работата си издигаме превръщането на дидактичния процес по усвояването на чуждия език във възможно по-достъпно и приятно занимание с бързи резултати в сферата на разговорното общуване.