Общи условия

ПРАВИЛА за използване на електронна книжарница ГРАММА

Това са ПРАВИЛАТА за пазаруване в електронна книжарница "ГРАММА", намираща се на сайта www.gramma-bg.com, включващи без ограничение ползването на всички услуги в сайта, както наличните така и тези, които могат да бъдат включени на по-късен етап. 

Моля прочетете внимателно следващите редове. Те имат за цел да демонстрират твърдото намерение на електронната книжарница на  www.gramma-bg.com за коректни взаимоотношения с потребителите, а също да ги убеди в стриктността и конфиденциалността при разполагането с предоставените от тях лични данни.


КОГАТО НАТИСНЕТЕ БУТОНА "ПОРЪЧАЙ" И ЗАВЪРШИТЕ ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА НА СТОКИ, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ И ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА WWW.GRAMMA-BG.COM. ОТГОВОРЕН СТЕ ЗА ВАШИТЕ ПОКУПКИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


РЕГИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТ

За да закупите продукт чрез ГРАММА, вие трябва да приключите процеса на регистрация, въвеждайки вярна, пълна и точна информация, така както ви е поискана от формуляра за регистрация. Тогава ще трябва да изберете потребителско име и парола (акаунт). Вие сте напълно отговорен за запазване на тайната на вашата парола. Още повече, вие сте напълно отговорен за всички действия, които се извършват с вашето потребителско име и парола.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ГРАММА уважава личните данни на своите потребители. 

ГРАММА гарантира официално, че няма да следи, редактира, разкрива или злоупотребява с личните данни, предоставени от потребителите на  този сайт, без тяхното изрично предварително разрешение, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.


ОТГОВОРНОСТИ

Като условие за ползване на електронната книжарница "ГРАММА", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава, че няма да ползва предоставената му услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона или неотговаряща на тези ПРАВИЛА.


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата по пощата, с куриер или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:


- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени; 

- доставената стока явно не съответства на поръчаната; 

- цената не съответства на първоначално обявената; 

- при условията на чл.69, ал.3 от ЗЗППТ;


Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да отказва получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.


РЕКЛАМАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ, КАКТО СЛЕДВА:

В 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.


Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.


ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Всеки клиент, закупил стока от магазина, може да я върне в 7-дневен срок, ако прецени, че тя нe отговаря на посочените характеристики.


ОТКАЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ПОРЪЧКА

Ако искате да откажете направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замените даден продукт, обадете се по телефона възможно най-бързо, за да ни информирате.

Не разчитайте на посочения в сайта електронен адрес за промяна или отказване от поръчката. Обадете се по телефона!

Дефектни стоки. Предлагаме само нови продукти, без забележими дефекти, които се транспортират в наши опаковки и такива на други производители или съответстващи на изискванията му. Ако получите продукт с дефект, който не е външно забележим, обадете ни се.


ПОВРЕДИ ПО ОПАКОВКАТА

"ГРАММА" изпраща стоките в опаковка на производителя или друга, но напълно съответстваща на изискванията на производителя.

Ако опаковката е отворена или разбита, веднага обърнете внимание на служителя на куриерската служба. Куриерът е задължен да достави стоките като запази тяхната цялост и функционалност.